3 Organisk kjemi – livets kjemi

Dette skal du lære om:

  • hva som kjennetegner grunnstoffet karbon, og hvordan karbonatomene går i kretsløp i naturen
  • hva som kjennetegner organiske stoffer, og hvilke hovedgrupper de kan deles inn i
  • hvordan råolje og naturgass er blitt til, og hva vi bruker dem til
  • hvordan vi kan framstille ulike former for plast, og hva vi bruker dem til

Nova10_kap3_front

Lenker til artikler: