Velkommen til Nova 10

Naturfag for ungdomstrinnet

Nova10_front_web Her finner du elevoppgavene til alle kapitlene. Velg kapittel i menyen oppe til venstre.

Vedlegg

Under Vedlegg til høyre finner du ulike dokumenter som du forhåpentlig vil ha nytte av:

  • Oppsummeringer/Oppsummeringar inneholder oppsummeringene (margtekstene) fra de seks kapitlene i Nova 10 samlet og kronologisk (i rekkefølge).

  • Ordforklaringer/Ordforklaringar inneholder alle ordforklaringene i Nova 10 samlet i alfabetisk rekkefølge.

  • Den reviderte læreplanen som gjelder fra og med skoleåret 2013/2014.


For deg som elev kan det være lurt å skrive ut oppsummeringene og ordforklaringene og ha dem som lett tilgjengelige hjelpemidler («oppslagsverk») under arbeidet med lærestoffet.

Vi anbefaler også at du kopierer ordforklaringene over i ditt eget dokument slik at du kan legge til flere ord i lista. På den måten kan du bygge deg opp en ordforklaringsliste med alle de ordene du ønsker.

 

Lærerressurser

Tavleboka for Nova 10 bokmål og nynorsk er lagt ut på lærersidene.

Lærerveiledningene for alle kapitlene er tilgjengelige på lærersidene.