6 Arvestoffet – livets oppskrift

Dette skal du lære om:

  • hvordan DNA-molekylet kan inneholde oppskriften på arvelige egenskaper
  • hvorfor individer av samme art har ulike arveanlegg
  • hvordan DNA-molekylet kan kopiere seg selv
  • hvordan cellene deler seg
  • hvordan kjønnscellene blir dannet

Nova10_kap6_front