4 Elektrisitet – og spenning i hverdagen

Dette skal du lære om:

• hvordan vi kan kople sammen elektrisk utstyr så vi får en sluttet strømkrets
• hva vi mener med begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon
• hvor du møter elektrisitet i hverdagen, når det er nyttig, og når det er farlig

Nova10_kap4_front