2 Miljø – mennesket og naturen

Dette skal du lære om:

  • menneskets plass i naturen og hvordan vi er avhengige av naturens tjenester
  • hvordan samer og andre urfolk utnytter naturens ressurser
  • hvordan våre moderne samfunn påvirker ulike arter, økosystemer og klimaet på jorda
  • hva vi kan gjøre for å verne naturen mot ødeleggende inngrep

Nova10_kap2_front