1 Vitenskap – hvordan kan vi vite?

Dette skal du lære om:

  • å tolke naturfaglige tekster og utøve kildekritikk
  • viktigheten av å notere, beskrive, argumentere for og publisere forsøk
  • å skille mellom årsak og virkning og hvordan hjernen vår lett kan lures
  • viktigheten av uenighet og diskusjon i vitenskapen
  • viktigheten av å gjøre et stort antall kontrollerbare forsøk og å la andre få etterprøve resultatene

Nova10_front